← Terug naar de startpagina

Barack, Hilary… of Barilary?

Waarom kiezen als je het beste van twee werelden kan combineren? Voortaan kan je in Brussel universiteit en hogeschool combineren aan de HUB, de samenwerking tussen de Katholieke Universiteit Brussel en Ehsal. Om die combinatie in de verf te zetten, trok LDV United zijn Photoshop-goocheldoos open met het volgende opmerkelijke resultaat:

EHS022_Aff 830x1180 ENGELS.indd

Me toegestuurd door Nicky De Gelder.

, , , ,

Plaats uw commentaar:

Opgelet: Commentaarmoderatie is ingeschakeld en
kan uw commentaar vertragen.
Commentaar opnieuw doorsturen is niet nodig.